Algemene Voorwaarden

  1. Deelname is vrijwillig en geheel op eigen risico. De Bizon en de Wolf en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel opgelopen voor, tijdens of na de activiteiten, fysiek noch mentaal.
  2. De Bizon en de Wolf en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en/of verlies c.q. diefstal van je persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de activiteiten.
  3. Activiteiten dienen vooraf contant betaald te worden, of vooraf per bank overgemaakt te worden. 
  4. Het afmelden voor deelname aan een activiteit of een evenement geschiedt volgens de richtlijnen zoals die beschreven staan in de informatie die vooraf verstuurd wordt via de mail of te vinden is in de omschrijving van de activiteit. Eventuele kosten verbonden aan de afmelding, of eventuele restitutie geschiedt ook volgens deze richtlijnen.
  5. Je persoonsgegevens en adres worden uitsluitend gebruikt voor de eigen administratie van De Bizon en de Wolf en zullen uiteraard niet aan derden worden doorgegeven.
  6. De Bizon en de Wolf behoudt het recht de prijzen te wijzigen. Als dat het geval is zal dit ruim op tijd worden aangegeven.
  7. Deelname aan truffelceremonies is op eigen verantwoordelijkheid. Voorwaarde is een naar waarheid ingevulde intake. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om zich te houden aan de juiste voorbereiding, zoals geadviseerd door De Bizon en de Wolf. Indien er sprake is van contra-indicaties zoals beschreven, medicatie gebruik, psychische aandoeningen of andere relevante bijzonderheden, dan is de deelnemer verplicht deze vooraf te melden bij De Bizon en de Wolf en neemt de deelnemer zelf contact op met de desbetreffende deskundige ((huis)arts/behandelaar/oid) voor advies en/of overleg.
  8. De Bizon en de Wolf raadt deelname aan het verkeer na een truffelceremonie ten zeerste af en de deelnemer is zelf verantwoordelijk voor thuiskomen of op de locatie voor overnachting.
 
 
Scroll naar boven